OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 37 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rządowe wparcie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.10.2016

Rządowe wparcie

Kolejne promesy dotacyjne przeznaczone na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wręczyła świętokrzyskim samorządowcom wojewoda Agata Wojtyszek.

Rządowe wsparcie w łącznej kwocie 1.734.840 zł otrzymało 10 samorządów.  Środki te zostaną przeznaczone na zadania związane z przebudową bądź remontem uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych - dzięki nim zostanie odbudowanych ponad 9 km dróg. Wartość kosztorysowa zadań przewidzianych do realizacji w ramach powyższej kwoty to 2.891.410 zł, różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu terytorialnego, stanowiąc udział własny  w wysokości 1.156.570 zł.

  • Promesy dla samorządów.
  • Promesy dla samorządów.
  • Promesy dla samorządów.