Piątek, 4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę, 19 maja 2018 r. X

Wojewoda oddała cześć bohaterom - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
01.03.2017

Wojewoda oddała cześć bohaterom

Wojewódzkim obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Główne uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w kieleckiej Bazylice Katedralnej. Nabożeństwo sprawowali Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ksiądz biskup Jan Piotrowski oraz biskup senior Kazimierz Ryczan. Po mszy uczestnicy obchodów, z wojewodą oraz parlamentarzystami regionu świętokrzyskiego na czele, złożyli kwiaty przed ścianą straceń w byłym więzieniu kieleckim.

O godz. 17.30 uroczystości rozpoczęły się przed Pomnikiem Armii Krajowej. Na miejscu, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Lubieniecki odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. – „Heroiczna walka Żołnierzy Wyklętych była kolejnym aktem w dziejowym dramacie zmagań o wolną Polskę. Wobec braku realnych szans powodzenia i nadziei na zmianę położenia politycznego kraju, jej dramatyzm przypomina sytuację znaną z historii powstańców styczniowych. Zarazem zaś niezłomna postawa tych ostatnich obrońców suwerennej Rzeczypospolitej, jednoznacznie wskazuje na najważniejsze dla naszego narodu wartości, które my, Polacy, cenimy wyżej niż własne życie: wolność i honor, solidarność z bliźnimi i poświęcenie dla sprawy narodowej” – napisał Prezydent Andrzej Duda. Wojewoda Agata Wojtyszek podkreśliła, jak ważne miejsce na mapie walk o wolność ma województwo świętokrzyskie. - Żołnierze Wyklęci walczyli na naszej rodzinnej Kielecczyźnie. Jesteśmy dumni, że region ten wydał na świat tak wielu polskich patriotów, których dziś możemy stawiać za wzór naszym dzieciom i wnukom. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to symbol pamięci nie tylko o tych, którzy zginęli i nie doczekali wolnej Ojczyzny, ale również świadectwo patriotyzmu dla następnych pokoleń. Prawda bowiem jest tylko jedna. Z serca dziękuję za troskę o to, by bohaterscy żołnierze podziemia niepodległościowego znaleźli dziś godne miejsce w pamięci potomnych – mówiła wojewoda, która odczytała także specjalny list od Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz przekazała wyrazy szacunku i sympatii od szefowej Rządu dla uczestników uroczystości. O idei Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych opowiedziała natomiast dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Podczas uroczystości przed Pomnikiem Armii Krajowej wręczono także Medale „Pro Patria”, zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny: Maryli Ćwik oraz Irenie Rozwadowskiej. Uczestnicy obchodów wspólnie modlili się za Żołnierzy Wyklętych pod przewodnictwem kapelana Kieleckiego Szwadronu Kawalerii ks. Stanisława Strycharczyka, odczytano Apel Pamięci oraz złożono wieńce i wiązanki. Uroczystości zakończyła pieśń Wojska Polskiego.

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #2
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #3
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #4
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #18
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #5
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #6
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #7
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #8
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #9
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #10
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #11
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #12
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #13
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #14
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #15
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #16
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #17
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #19
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #20
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #21
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #22
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #23
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #24
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #25
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #26
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #1
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #27
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #28
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #29
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych #30
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych