INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - gwałtowne wzrosty stanów wody OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - burze z gradem X

Pozytywne efekty programu 500+ - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.03.2017

Pozytywne efekty programu 500+

Z przedstawicielami samorządów regionu świętokrzyskiego spotkał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Konferencji przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Wiceminister odwiedził województwo świętokrzyskie, aby posumować dotychczasową realizację programu 500+ w regionie. - Po 10 miesiącach działania, we wszystkich trzech podstawowych celach programu: pronatalistycznym, inwestycji w rodzinę i redukcji ubóstwa wśród dzieci, odnotowaliśmy wiele pozytywnych zmian - powiedział Bartosz Marczuk. Wiceminister podkreślił, że największe zmiany widać w kwestii redukcji ubóstwa. - Według niezależnego raportu ubóstwo wśród dzieci, dzięki programowi 500+, spadło nawet o 94 procent – zaznaczył.
Z informacji, jakie przekazał Bartosz Marczuk, wynika również, że pozytywna ocena realizacji programu 500+ utwierdza w przekonaniu, że jego podstawowe założenia powinny pozostać bez zmian. Tzw. kotwica programu, czyli 500 zł na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym, na drugie bez tego kryterium, pozostają.
Wojewoda Agata Wojtyszek podziękowała przedstawicielom samorządów za dotychczasową współpracę. - Dziękuję Państwu za otwartość i zrozumienie. Dzięki temu pieniądze bardzo sprawnie trafiają do tych osób, do których są kierowane. To pozwala dostrzec, jak bardzo pozytywny wpływ na rodziny w naszym województwie ma program 500+ - mówiła wojewoda. Specjalnymi gośćmi spotkania, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, była rodzina państwa Szczepskich - rodziców pięciorga dzieci, beneficjentów programu. Przed konferencją wiceminister oraz wojewoda odpowiadali na pytania dziennikarzy.

 • Wizyta wiceministra. #9
 • Wizyta wiceministra. #12
 • Wizyta wiceministra. #1
 • Wizyta wiceministra. #11
 • Wizyta wiceministra. #10
 • Wizyta wiceministra. #2
 • Wizyta wiceministra. #4
 • Wizyta wiceministra. #5
 • Wizyta wiceministra. #14
 • Wizyta wiceministra. #15
 • Wizyta wiceministra. #8
 • Wizyta wiceministra. #3
 • Wizyta wiceministra. #6
 • Wizyta wiceministra. #13
 • Wizyta wiceministra. #7