Zadbają o miejsce pamięci - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.04.2017

Zadbają o miejsce pamięci

List intencyjny w sprawie uregulowania własności gruntu w miejscu pamięci narodowej Pomnika Trzech Krzyży Katyńskich w Hucie Szklanej podpisano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczystości przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Uregulowanie spraw własnościowych w Hucie Szklanej dotyczy zamiany nieruchomości gminnej i nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pozwoli to w niedalekiej przyszłości przeprowadzić prace remontowe obiektu oraz uporządkować otoczenie Pomnika Katyńskiego. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można  stworzyć nową płaszczyznę współpracy w zakresie przywracania i pielęgnacji wartości narodowych i historycznych oraz kulturowych regionu Gór Świętokrzyskich.

List został podpisany przez wojewodę, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starostę Kieleckiego, Wójta Gminy Bieliny oraz Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

- Pomnik Trzech Krzyży Katyńskich jest miejscem bardzo istotnym dla całego województwa. Wszystkim nam zależy, aby to godne upamiętnienia miejsce zyskało odpowiedni status – powiedziała wojewoda.

Na mocy dokumentu, mając na względzie potrzebę uporządkowania przestrzeni publicznej przy wjeździe do ŚPN od strony Huty Szklanej, a także konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę i pielęgnację wartości narodowych i historycznych, strony zadeklarowały szczegółową współpracę. Uznano, iż podejmowane działania zmierzają do stworzenia solidnych podstaw stałej współpracy w zakresie przywracania i pielęgnacji wartości narodowych  i historycznych oraz kulturowych regionu Gór Świętokrzyskich.

  • Podpisanie listu intencyjnego.
  • Podpisanie listu intencyjnego.
  • Podpisanie listu intencyjnego.