Podpisanie umów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.04.2017

Podpisanie umów

Umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku podpisała wojewoda Agata Wojtyszek. Spotkanie z beneficjentami odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

W 2017 roku Wojewoda Świętokrzyski przeznaczyła środki finansowe w wysokości  355 tys. zł dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, na dofinansowanie projektów zgłoszonych przez organizacje/podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.

W ramach ogłoszonego w lutym przez wojewodę otwartego konkursu ofert, do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW wpłynęło 76 ofert od 74 uprawnionych podmiotów.

W wyniku oceny formalnej odrzucono 43 projekty, m.in. z powodu błędów rachunkowych w ofercie. Kolejnym etapem oceny ofert była ocena pod względem merytorycznym, do której zakwalifikowano 33 projekty spełniające wymogi formalne. Ostatecznie, w wyniku oceny 32 oferty otrzymały pozytywną opinię komisji. Oferty, które zakwalifikowano, opiewały na łączną kwotę dotacji 670 283,00 zł. Ze względu na niewspółmierną ilość środków finansowych pochodzących z budżetu wojewody, członkowie komisji rozpatrywali poszczególne elementy wniosków tak, aby przyznana kwota dotacji umożliwiła zabezpieczenie, choćby w części, realizacji danego projektu. - Na terenie województwa świętokrzyskiego działa wiele organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących, starszych, a także na rzecz młodzieży. Biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość instytucji, które zgłosiły się po wsparcie, musiały zostać spełnione kryteria formalne oraz merytoryczne, m.in. ilość osób biorących udział czy też zasięg inicjatywy – powiedziała wojewoda.

Dzisiaj umowy z wojewodą podpisały pierwsze podmioty. Kolejne z nich uczynią to już w przyszłym tygodniu, ostatnie umowy będą zaś podpisywane od czerwca do września br.

  • Podpisanie umów
  • Podpisanie umów
  • Podpisanie umów
  • Podpisanie umów
  • Podpisanie umów
  • Podpisanie umów