Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Zbierali pieniądze na szczytny cel - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.04.2017

Zbierali pieniądze na szczytny cel

Kwesta w ramach ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei 2017” odbyła się przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedsięwzięcie wspierała wojewoda Agata Wojtyszek.

Z wolontariuszami Caritas Diecezji Kieleckiej, którzy prowadzili kwestę, spotkali się wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz dyrektor generalny ŚUW Paweł Lubieniecki. Zebrany dochód zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia i bieżące funkcjonowanie Hospicjum Stacjonarnego im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. W ramach akcji wręczane były darczyńcom żonkile – kwiaty symbolizujące kampanię „Pola Nadziei”, której celem jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja na temat osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zbieranie funduszy na rzecz hospicjum. Do zbiórki przylączyli się pracownicy urzędu wojewódzkiego.

  • Pola Nadziei
  • Pola Nadziei
  • Pola Nadziei
  • Pola Nadziei
  • Pola Nadziei
  • Pola Nadziei