Pierwsze posiedzenie zespołu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.06.2017

Pierwsze posiedzenie zespołu

Wojewoda Agata Wojtyszek otworzyła pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Pracom Zespołu będzie przewodniczył wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Podczas spotkania Zespołu, utworzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, wręczone zostały akty powołania dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze rolnictwa.Przedstawione zostały również założenia i wstępny harmonogram pracy. – Myślę, że zespół ten wypracuje takie kierunki, które będą służyły najlepiej naszym rolnikom i naszym mieszkańcom – powiedziała wojewoda.

Zespół powstał został na mocy realizacji wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących powołania w poszczególnych województwach zespołów analizujących szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich.

Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W posiedzeniu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.