Rozwój transportu w Kielcach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.06.2017

Rozwój transportu w Kielcach

Umowy o dofinansowanie projektów „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” podpisano dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Gośćmi spotkania byli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak oraz strony podpisywanych umów - prezydent Kielc Wojciech Lubawski i zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk. Chodzi o dwa projekty - „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”. W ramach pierwszego z nich do Kielc trafi 80 mln zł, a w ramach drugiego 152 mln zł.

- Ta inwestycja oznacza poprawę infrastruktury drogowej, poprawę transportu oraz nowe miejsca pracy. Realizacja inwestycji polepszy jakość życia naszych mieszkańców, mamy nadzieję, że coraz więcej młodych ludzi będzie chciało mieszkać w Kielcach, w regionie świętokrzyskim – powiedziała wojewoda.

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego oraz do poprawy jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa). Inwestycje wpłyną również m.in. na skrócenia czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę centrum komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

W spotkaniu w urzędzie wzięli także udział wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz świętokrzyscy parlamentarzyści.

  • Rozwój transportu w Kielcach
  • Rozwój transportu w Kielcach
  • Rozwój transportu w Kielcach
  • Rozwój transportu w Kielcach
  • Rozwój transportu w Kielcach
  • Rozwój transportu w Kielcach