Uwaga! SMOG (w mieście Kielce istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wojewoda wręczyła promesy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.07.2017

Wojewoda wręczyła promesy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 39 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Beneficjentom wręczyła je wojewoda Agata Wojtyszek.

Wartość zadań przewidzianych do realizacji to 19 211 590 zł, dofinansowanie z MSWiA wyniosi natomiast 12 474 000 zł. Różnica zostanie pokryta ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostaną przeznaczone na realizację 64 zadań związanych z przebudową, bądź remontem dróg gminnych, powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2013 – 2016. Łącznie zostanie odbudowanych ok. 60 km dróg gminnych oraz powiatowych. Ponadto wyremontowany zostanie most na terenie powiatu kieleckiego zniszczony w wyniku nawalnych deszczy w 2016 roku. W ramach przekazanych środków 3 mln 160 tys. zł trafi do powiatów, a 9 mln 314 tys. zł do gmin.

Uwzględniając przekazane dzisiaj promesy, województwo świętokrzyskie otrzymało dotychczas środki w łącznej kwocie 31 084 000 zł, co pozwoli na realizację 140 zadań związanych z usuwaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządów terytorialnych. Do dofinansowania w 2017 roku zgłoszone zostały 334 zadania na łączną kwotę dofinansowania 70 883 000 zł. 

W uroczystości w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

  • Wręczenie promes. #2
  • Wręczenie promes. #3
  • Wręczenie promes. #4
  • Wręczenie promes. #1
  • Wręczenie promes. #5
  • Wręczenie promes. #6
  • Wręczenie promes. #7
  • Wręczenie promes. #8
  • Wręczenie promes. #9