INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - gwałtowne wzrosty stanów wody OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - burze z gradem X

Zatwierdzono listę rankingową - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.07.2017

Zatwierdzono listę rankingową

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Komitet Monitorujący zatwierdził listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Projekt „Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim” nr 19/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 205 611,00 PLN. Projekt „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim" nr 20/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 250 764,37 PLN. Projekt „Podnoszenie kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich” nr 21/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 53 906,25 PLN.

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA otrzymało od członków Komitetu Monitorującego mandat do wdrożenia rekomendacji warunkujących zatwierdzenie wniosków.