OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - intensywne opady deszczu z burzami X

Nowy okres świadczeniowy „Rodzina 500+” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.07.2017

Nowy okres świadczeniowy „Rodzina 500+”

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2017 r. Do skorzystania z programu, podczas konferencji prasowej w urzędzie, zachęcali wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwszą pociechę. To nawet 6000 zł netto rocznie wsparcia na każde dziecko.

Wnioski na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 sierpnia. Po złożeniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego dokumentu do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do końca tegoż miesiąca. - Dzięki zaangażowaniu zarówno strony rządowej, jak i samorządowej Program 500+ jest w naszym województwie realizowany bardzo szybko i sprawnie. To wszystko także zasługa zrozumienia znaczenia idei wsparcia polskich rodzin. Wierzę, że dzięki Programowi rodziny zyskają jak najwięcej również w nowym okresie świadczeniowym – powiedziała wojewoda. W Świętokrzyskiem z Programu „Rodzina 500+” korzysta ponad 130 tys. dzieci i blisko 85 tys. rodzin. 730 milionów złotych trafi do świętokrzyskich rodzin w 2017 r.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Mogą z niego skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 lat. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Jak otrzymać świadczenie? Wystarczy złożyć wniosek przez Internet lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką - w inny sposób wypłaty przewidziany w danej gminie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500+” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.

 "Rodzina 500+" - nowy okres świadczeniowy (prezentacja ppt)

  • Konferencja prasowa wojewody.
  • Konferencja prasowa wojewody.