OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 129 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Promesy dla samorządów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.08.2017

Promesy dla samorządów

Wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła świętokrzyskim samorządowcom promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 40 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 17 105 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację kolejnych 91 zadań związanych z przebudową, bądź remontem dróg gminnych, powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2013 – 2016, w tym również 2 wąwozów lessowych. Łącznie zostanie odbudowanych ok. 64 km dróg gminnych oraz powiatowych.

Do tej pory województwo świętokrzyskie otrzymało środki w łącznej kwocie 31 084 000 zł, co pozwoliło na realizację 141 zadań związanych z usuwaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządów terytorialnych. Dotychczas otrzymane środki pozwoliły na wyremontowanie ok. 135 km dróg.

Łącznie dzięki otrzymanym środkom  przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie ok. 200 km dróg. Do dofinansowania  w 2017 roku zgłoszonych zostało 334 zadania na łączną kwotę dofinansowania 70 883 000 zł.

W spotkaniu uczestniczyli świętokrzyscy parlamentarzyści.

  • Wręczenie promes. #2
  • Wręczenie promes. #3
  • Wręczenie promes. #4
  • Wręczenie promes. #1
  • Wręczenie promes. #5
  • Wręczenie promes. #6
  • Wręczenie promes.
  • Wręczenie promes.
  • Wręczenie promes.