INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - gwałtowne wzrosty stanów wody OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - burze z gradem X

Program dotacyjny „Koalicje Dla Niepodległej” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

13.09.2017

Program dotacyjny „Koalicje Dla Niepodległej”

Uruchomiono I etap programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej". W ramach inicjatywy zostaną wybrani operatorzy regionalni programu.

Celem programu jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Polski do radosnego i wspólnego świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Pomóc w tym ma system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych instytucji (wymienionych w regulaminie), które zawiążą koalicję na rzecz realizacji zadań związanych z obchodami. Premiowane będą inicjatywy, które pozwolą na zaangażowanie i partycypację obywatelską oraz autentyczne współtworzenie obchodów przez lokalne środowiska.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Nabór do I etapu konkursu trwa od 12 do 25 września. I etap jest skierowany do samorządowych instytucji kultury, które staną się regionalnymi operatorami programu.

Będą one mogły uzyskać dofinansowanie na realizację pięcioletniego programu składającego się z zadań kulturalnych, edukacyjnych i wydawniczych, w tym: współorganizację II etapu konkursu „Koalicje dla Niepodległej” oraz organizację szkoleń i wykładów.

Minimalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w I etapie konkursu na lata 2017 – 2021 wynosi  280 000 zł , zaś maksymalna – 405 500 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku.

Szczegóły oraz regulaminy na stronie http://niepodlegla.gov.pl/dotacje/koalicje-dla-niepodleglej/