OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - intensywne opady deszczu z burzami X

Kolejna ważna inwestycja drogowa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.09.2017

Kolejna ważna inwestycja drogowa

W uroczystości podpisania umowy na zadanie "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce" wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek. Gościem spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak.

Umowę podpisali zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Inwestycja warta blisko 203 mln zł polega na rozbudowie odcinka drogi woj. nr 764 od granicy Kielc do granicy gminy Daleszyce z gminą Raków. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty drogowe (przebudowa obecnych odcinków jezdni oraz budowa obwodnic m. Suków oraz m. Daleszyce) oraz branżowe (instalacje, obiekty mostowe, infrastruktura techniczna, itp.).  – Bez sprawnego systemu dróg żaden region nie może rozwijać się dobrze. Porządne drogi to sprawny transport, to także wygoda dla obywateli. Inwestycja zdecydowanie poprawi jakość życia, zyskają i przedsiębiorcy i mieszkańcy – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak. – To kolejna, bardzo oczekiwana inwestycja. Przyczyni się do rozwoju gospodarczego województwa, poprawi również bezpieczeństwo – podkreśliła wojewoda. Na istotę zadania zwracał uwagę również Senator RP Krzysztof Słoń.

Realizacja projektu usprawni połączenia komunikacyjne miasta Kielce z terenami podmiejskimi i gminami ościennymi (Daleszyce, Morawica), które poprzez przedmiotową drogę, zyskają sprawniejsze i bezpieczniejsze, bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa świętokrzyskiego oraz całym obszarem funkcjonalnym miasta Kielce. Odcinek, którego modernizacja zakończy się w sierpniu 2019 roku, będzie stanowił nowoczesne połączenia z DK nr 73, poprzez odcinek DW 764 znajdujący się na obszarze Gminy Kielce.

Projekt jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym (KOF)" realizowanego wspólnie przez Gminę Kielce oraz Województwo Świętokrzyskie w ramach projektu zintegrowanego. Należy również zaznaczyć, iż przedmiotowa droga pośrednio, poprzez korytarze dróg krajowych zostanie włączona w strukturę sieci TEN-T. Przewiduje się, iż dodatkowym efektem inwestycji będzie rozładowanie ruchu pojazdów w centrum Kielc, wynikające z usprawnienia przepływu pojazdów w obszarze inwestycji. Głównymi użytkownikami drogi będą zatem w pierwszej kolejności mieszkańcy obszaru KOF korzystający z niej w codziennej komunikacji, a także osoby podróżujące w tym obszarze dla których droga ta stanowić będzie tranzyt do sieci dróg krajowych, w tym siecią TEN-T. 

  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.
  • Podpisanie umowy.