OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - intensywne opady deszczu z burzami X

Życzenia dla ratowników - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.10.2017

Życzenia dla ratowników

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wojewoda Agata Wojtyszek spotkała się z pracownikami oddziału Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Jędrzejowie.

Wszystkim pracownikom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w naszym regionie wojewoda złożyła życzenia. - Służba, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy, ludzkie życie i zdrowie. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, często pracując w trudnych i wymagających warunkach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach – mówiła Agata Wojtyszek.
System Państwowe Ratownictwo Medyczne utworzono, aby zapewnić pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Na terenie województwa planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem jest zadaniem wojewody.
W naszym województwie działa jedna dyspozytornia medyczna, gdzie przyjmowane są zgłoszenia alarmowe z całego regionu i skąd dysponowane są wszystkie zespoły ratownictwa medycznego. Aktualnie w systemie działa 46 jednostek, w tym 14 zespołów specjalistycznych (z lekarzem systemu w składzie) i 32 zespoły podstawowe (z ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami). W ubiegłym roku zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały prawie 124 tys. razy po zgłoszeniach o potrzebie udzielania pomocy medycznej osobom w stanach nagłego zagrożenia. Statystycznie oznacza to, że co dziesiąty mieszkaniec województwa mógł skorzystać z przedszpitalnej z pomocy medycznej.

  • Dzień Ratownictwa Medycznego
  • Dzień Ratownictwa Medycznego
  • Dzień Ratownictwa Medycznego