Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Nagrody w konkursie wręczone - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
31.10.2017

Nagrody w konkursie wręczone

Nagrody laureatom konkursu filmowego pod hasłem „Co to znaczy być patriotą” wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Inicjatywa była zorganizowana w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa 2017-2021.

Celem konkursu jest wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Ideą projektu było wykorzystanie faktu, iż młodzi ludzie potrafią bardzo sprawnie posługiwać się współczesnymi zdobyczami technologii. Konkurs był także okazją dla nas wszystkich, aby zrozumieć, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorobek naszych zacnych przodków oraz jakie zagadnienia historyczne i społeczne są im najbliższe.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka kategorii i przeznaczone dla różnych grup wiekowych. W pierwszej z nich wyróżnienie otrzymały zespoły z Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. W drugiej kategorii I nagrodę zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 ZPO w Skarżysku - Kamiennej, II nagrodę otrzymał zespół z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, III miejsce zajęli natomiast twórcy filmu ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach. Wyróżnienie w tej kategorii wręczono młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach.  

W trzeciej kategorii I miejsce zajęła grupa z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, II miejsce - Prywatne Technikum „Awans”, a III nagrodę przyznano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowie. W kategorii tej wyróżniono także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Jędrzejowie oraz Bursę Szkolną w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dyplomy i upominki od wojewody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. W wręczaniu nagród wojewodzie towarzyszyli Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Senator RP Krzysztof Słoń, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik,  Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN Dorota Koczwańska-Kalita, reżyser filmowy Konrad Łęcki oraz miedioznawca Katarzyna Bernat.

 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #16
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #3
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #4
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #5
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #6
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #7
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #8
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #9
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #10
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #11
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #1
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #12
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #13
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #2
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #14
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #15
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #17
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #18
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #19
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #20
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #21
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #22
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #23
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #24
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #25
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #26
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #28
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #36
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #27
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #34
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #29
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #35
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #30
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #31
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #32
 • "Co to znaczy być patriotą" - nagrody w konkursie wręczone #33