Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rozmawiali o seniorach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.11.2017

Rozmawiali o seniorach

Konferencję dotyczącą rządowego programu „Senior+” - edycja 2018 otworzył w urzędzie wojewódzkim wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

O założeniach programu dyskutowali z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów specjaliści z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program „Senior +” na lata 2015-2020 (wcześniej program „Senior-WIGOR”) skierowany jest do jednostek samorządu. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.