Jak pokonać cukrzycę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.11.2017

Jak pokonać cukrzycę

Program „Razem koordynujmy cukrzycę” był tematem briefingu prasowego wojewody Agaty Wojtyszek oraz Poseł na Sejm RP Anny Krupki. Gościem honorowym spotkania był podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz.

„Razem koordynujmy cukrzycę” to program opieki zdrowotnej nad pacjentem z rozpoznaną cukrzycą. Celem działań jest zainicjowanie programów zdrowotnych w regionie, które skutecznie wpłyną na zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy i towarzyszących jej powikłań. Inicjatorem programu w naszym regionie jest poseł Anna Krupka, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim - zorganizowanym w przeddzień Światowego Dnia Walki z Cukrzycą - wzięli także udział świętokrzyscy parlamentarzyści oraz specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia.

Na temat programu dyskutowano również podczas konferencji z samorządowcami oraz przedstawicielami organizacji pacjentów. Omówiono najważniejsze potrzeby w obszarze opieki diabetologicznej, aby móc opracować program profilaktyki zdrowotnej przeciwdziałania powikłaniom cukrzycy wśród mieszkańców regionu świętokrzyskiego.

W celu zahamowania epidemii cukrzycy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej nawiązały współpracę z samorządami wybranych województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego. Jej efektem są pilotażowe spotkania dedykowane tworzeniu programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi cukrzycy oraz jej powikłaniom.

Spotkaniom dotyczącym programu „Razem koordynujmy cukrzycę” towarzyszą bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów, prowadzone przez lekarza diabetologa i edukatora diabetologicznego.

  • Spotkanie „Razem koordynujmy cukrzycę” #2
  • Spotkanie „Razem koordynujmy cukrzycę” #3
  • Spotkanie „Razem koordynujmy cukrzycę” #1
  • Spotkanie „Razem koordynujmy cukrzycę” #4
  • Spotkanie „Razem koordynujmy cukrzycę” #5
  • Spotkanie „Razem koordynujmy cukrzycę” #6