Kampania inspekcji pracy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.11.2017

Kampania inspekcji pracy

„Pracuję legalnie” to tytuł konferencji inaugurującej ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa świętokrzyskiego. Spotkaniu informacyjnemu, poprzedzającemu wydarzenie, przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Konferencja prasowa dotycząca inauguracji projektu była wydarzeniem organizowanym wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Kielcach. Gośćmi spotkania, które odbyło sie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, byli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Straży Granicznej.

Same kontrole to za mało, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Pracuję legalnie”. Zaplanowana na trzy lata akcja ma zwiększyć świadomość pracowników i pracodawców o korzyściach legalnego zatrudnienia i zagrożeniach wynikających z pracy w szarej strefie. Problem nielegalnego zatrudnienia dotyczy zarówno pracy „na czarno”, jak też fikcyjnego zaniżania etatu i wypłacania części wynagrodzenia bez odprowadzania składek i podatków.

Kampania „Pracuję legalnie” jest skierowana do pracowników i pracodawców, w tym także do cudzoziemców, którzy już pracują lub zamierzają podjąć pracę w Polsce. Chodzi w szczególności o obywateli Ukrainy, którzy stanowią większość wśród zatrudnionych w naszym kraju obcokrajowców. W ostatnich latach ich liczba dynamicznie rośnie.

Kampania obejmuje między innymi szeroką akcję informacyjną w mediach, promującą legalne zatrudnienie. Organizatorzy przygotują też poradniki dla pracowników i pracodawców – w języku polskim i ukraińskim. W kolejnych latach prowadzone będą szkolenia dla pracodawców i pracowników. Przydatne informacje będzie można znaleźć w portalu www.prawawpracy.pl