Podsumowano dwa lata pracy rządu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.11.2017

Podsumowano dwa lata pracy rządu

Wojewoda Agata Wojtyszek wraz z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim podsumowali dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli także udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

W niedawnym wystąpieniu Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powiedziała – „choć jesteśmy dopiero na półmetku kadencji, udowodniliśmy, że można nam zaufać. Dotrzymujemy słowa. To znak firmowy rządu. Nasz plan dla Polski opieramy na trzech filarach – Rozwój, Rodzina i Bezpieczeństwo. Każdego dnia wsłuchujemy się w głos ludzi, by dostosowywać nasze działania do Waszych potrzeb. Skutecznie realizujemy powierzone zadania. Mamy plan i konsekwentnie go wdrażamy. Dzięki Wam dajemy radę!”.

Wojewoda Agata Wojtyszek, wspólnie z wicewojewodą Andrzejem Bętkowskim, zwrócili uwagę na realizację wspomnianych przez Premier Szydło trzech filarów. W zakresie „Rodziny” to m.in.  sztandarowe programy Rodzina 500+, Maluch+, obniżenie wieku emerytalnego oraz darmowe leki dla seniorów 75+. Jeśli chodzi o „Rozwój” to w Polsce stopa bezrobocia w październiku 2017 roku była najniższa od 26 lat i wyniosła 6,6%, płaca minimalna jest systematycznie podnoszona, a rząd stawia na odbudowę polskiego przemysłu i szeroko rozumiane inwestycje. Bardzo ważnym aspektem jest również realizacja Programu Mieszkanie Plus i powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Filar „Bezpieczeństwo” to m.in. odpowiedzialna polityka migracyjna, modernizacja armii, dbanie o służby mundurowe oraz powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie wystarczy wspomnieć, że z programu Rodzina 500+ skorzystało 131 tys. dzieci z regionu, natomiast z programu Darmowe leki dla seniorów 75+ w ostatnim roku skorzystało blisko 85 tys. osób. W ramach działań dla województwa świętokrzyskiego odbudowano 642 km dróg gminnych i powiatowych, dodatkowe 238 km przebudowano lub wyremontowano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej; państwowa spółka ENEA odkupiła Elektrownię Połaniec, dzięki czemu wzrosło bezpieczeństwo energetyczne kraju; 25 mln zł przeznaczono na budowę lądowisk dla helikopterów przy szpitalach, modernizacje SOR-ów i innych oddziałów, natomiast 44 mln zł przeznaczono na remonty i inwestycje w świętokrzyskiej policji, a 21 mln na zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej. W pierwszych dwóch latach rządów Prawa i Sprawiedliwości inwestowano w naszym regionie także w infrastrukturę sportową – np. hala sportowa w Staszowie czy też stadion lekkoatletyczny w Końskich. Wojewoda Świętokrzyski aktywnie promuje priorytety rządu dotyczące dbania o tożsamość narodową, pamięć historyczną i nowoczesny patriotyzm. W tym zakresie, w ramach Wieloletniego Programu "Niepodległa", wojewoda Agata Wojtyszek organizuje liczne przedsięwzięcia, w tym "Korowód Niepodległości", który opiera się na spotkaniach z uczniami ze szkół z regionu świętokrzyskiego, we wszystkich miastach powiatowych województwa. Podczas takich spotkań specjaliści opowiadają m.in. o walce o odzyskanie niepodległości, bohaterach tamtych wydarzeń oraz budowaniu II Rzeczypospolitej. Każdy uczestnik spotkania, oprócz informacji i możliwości skorzystania z interaktywnych atrakcji, otrzymuje publikację wojewody pt. "Elementarz Młodego Patrioty". W ramach programu "Niepodległa" zorganizowano również konkurs filmowy pod hasłem "Co to znaczy być patriotą". Zadanie polegało na nakręceniu filmu przedstawiającego wartości patriotyczne. Do konkursu wpłynęły prace ze szkół z całego regionu, nagrody wręczono podczas uroczystości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Reasumując – 5,5 mld zł to kwota, na jaką podpisano umowy na dofinansowanie ze środków europejskich w województwie świętokrzyskim ze wszystkich programów operacyjnych. To szansa na dalszy rozwój regionu.

 Dobre 2 Lata - prezentacja

 Dobre 2 Lata - sprawozdanie z prac rządu