OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nowoczesny sprzęt dla ratowników - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
22.11.2017

Nowoczesny sprzęt dla ratowników

Umowy na przekazanie dotacji na zadania związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z marszałkiem województwa świętokrzyskiego oraz starostą staszowskim.

Środki z budżetu wojewody - łącznie 1.622.000 zł - zostaną wykorzystane na doposażenie dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w nowoczesny sprzęt podnoszący standard pracy. Dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach zostaną zakupione dwa ambulanse oraz sześć urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (ogółem za 1.172.000 zł), a dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – jeden ambulans (za 450.000 zł).

Zakupy te przyczynią się do podniesienia standardu prowadzenia przedmedycznych czynności ratunkowych. Nowoczesne, odpowiednio wyposażone karetki pogotowia dają gwarancję szybkiego dotarcia do osób potrzebujących pomocy. Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej to przenośne aparaty do wykonywania zautomatyzowanych ucisków klatki piersiowej, aby przywrócić krążenie u osób, u których nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Urządzenia te będą pomocne ratownikom medycznym podczas transportu pacjenta do szpitala, umożliwią także wykonanie w tym czasie innych czynności resuscytacyjnych.

  • Podpisanie umów #2
  • Podpisanie umów #4
  • Podpisanie umów #5
  • Podpisanie umów #3
  • Podpisanie umów #6
  • Podpisanie umów #1