Wizyta szefa MSWiA - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.11.2017

Wizyta szefa MSWiA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak złożył wizytę w regionie świętokrzyskim. W spotkaniach szefowi resortu towarzyszyli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Wizytę w województwie minister rozpoczął w Jędrzejowie, gdzie podsumował realizację programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, w ramach którego zmodernizowano 26 przejść dla pieszych.  Następnie szef MSWiA wziął udział w spotkaniu z uczniami i wręczył medal Młodego Bohatera 10-latkowi, który uratował mężczyznę przygniecionego przez ciężarówkę. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Jędrzejowie.

Później minister  Mariusz Błaszczak udał się do Kielc. Na miejscu, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, otworzył Salę Edukacyjną „Ognik”. O godz. 13 szef MSWiA, w towarzystwie wojewody oraz świętokrzyskich parlamentarzystów, spotkał z komendantami wojewódzkimi Policji i PSP oraz przedstawicielami Straży Granicznej. Odprawa zorganizowana w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczyła sprawozdań z realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych oraz jego wpływu na poprawę bezpieczeństwa w woj. Świętokrzyskim. – Rząd postawił sobie bezpieczeństwo jako jeden z priorytetów. To dzięki pracy służb jesteśmy na czele najbezpieczniejszych województw w kraju. Dziękuję służbom mundurowym za wzorową współpracę i realizację programów profilaktycznych. Za sprawą tych działań nasi mieszkańcy nie tylko mogą liczyć na sprawną pomoc, ale sami są przygotowani do trudnych sytuacji – powiedziała wojewoda.

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe działania podjęte w ostatnich dwóch latach w ramach restrukturyzacji służb, minister Mariusz Błaszczak wręczył również symboliczne kluczyki do nowych samochodów policyjnych i wozów strażackich, które trafią do komend w naszym województwie. – Kiedy profesjonalnie przygotowani ludzie są wyposażeni w odpowiednie środki i sprzęt można zrobić bardzo wiele. Dzięki zaangażowaniu i stworzeniu możliwości finansowych zaplanowany na 4 lata program rozwija się , za sprawą tych działań bezpieczeństwo w województwie świętokrzyskim jest trwałe – podkreślił minister.

W 2016 roku najważniejszymi inwestycjami dla świętokrzyskiej Policji był kompleksowy remont budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz remont Komendy Policji w Dwikozach. Kolejne inwestycje są już w realizacji. To chociażby rozbudowa oraz przebudowa budynków Komendy Miejskiej Policji w Kielcach (17mln 056 tys zł), przebudowa oraz rozbudowa kompleksu budynków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu (12 mln 920 tys. zł), rozbudowa oraz nadbudowa obiektów Komendy Powiatowej Policji w Opatowie (12mln 040 tys. zł), a także nowe siedziby komisariatów w Chmielniku, Chęcinach, Solcu-Zdroju, Małogoszczu oraz Sędziszowie. Planowane jest odtworzenie Posterunków Policji w: Mircu, Osieku, Szydłowie, Pacanowie oraz Bogorii.

Bardzo ważne jest także wyposażenie jednostek świętokrzyskiej Policji. W 2016 roku dla garnizonu zostało zakupionych z budżetu państwa 16 pojazdów oraz 1 łódź motorowa za łączną kwotę 1 799 155 zł. W ubiegłym roku - przy 50% współudziale samorządów terytorialnych - dla garnizonu świętokrzyskiego Policji zakupiono 28 pojazdów oraz 6 rowerów elektrycznych za łączną kwotę 1 872 948 zł.

W 2016 roku Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach przeprowadziła przetarg na zakup samochodów osobowych małolitrażowych w policyjnych wersjach oznakowanych i nieoznakowanych dla Komend Wojewódzkich Policji w całej Polsce. Zakupiono 153 samochody małolitrażowe OPEL CORSA, w tym 134 w wersji oznakowanej oraz 19 samochodów w wersji nieoznakowanej. Koszt zakupu samochodów wyniósł 7 165 198 zł. W roku 2017  - przy 50% współudziale samorządów terytorialnych - dla garnizonu świętokrzyskiego Policji zostaną zakupione 32 pojazdy za łączną kwotę 2 807 458 zł.

Jeśli chodzi o Straż Pożarną, to przyjęty w połowie 2016 roku Program modernizacji pozwoli Państwowej Straży Pożarnej prowadzić działania ratownicze na poziomie oczekiwań, jaki współcześnie obywatele stawiają przed profesjonalną formacją ratowniczą. Program umożliwi budowę zintegrowanego systemu ratowniczego, a także poprawę efektywności działań.

Duży nacisk zostanie położony na wymianę oraz uzupełnienie posiadanego sprzętu ratowniczego, modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych i radiowych. W 2017 roku w województwie świętokrzyskim zakupiono sprzęt informatyczny za kwotę 372 000 zł. PSP przewiduje także zakupy pojazdów pożarniczych - również dla ochotniczych straży pożarnych, tak jak to miało miejsce już w roku obecnym.

Przewidziano też środki na poprawę istniejącej bazy lokalowej, co w województwie świętokrzyskim będzie miało przełożenie na dwie ważne inwestycje, tj. rozbudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 oraz jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4. Obie inwestycje budowlane dotyczą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Z myślą o bezpieczeństwie funkcjonariuszy straży w 2017 r. zakupiono środki ochrony indywidualnej za 130 000 zł.

Zaplanowano także środki na podniesienie płac funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej. W okresie od stycznia 2017 roku do 2020 roku uposażenie funkcjonariusza PSP wzrośnie łącznie o 609 zł, natomiast pracownika cywilnego o 597 zł.

Nowoczesna restrukturyzacja i doposażanie obejmuje swoim zasięgiem również Straż Graniczną. Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu utworzony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 maja 2016 r. Ochrania on odcinek granicy państwowej o długości prawie 319,5 km z Republiką Słowacji. Placówka Straży Granicznej w Kielcach swoim zasięgiem obejmuje 102 gminy w 14 powiatach województwa świętokrzyskiego. W zasięgu terytorialnym placówki istnieje dodatkowe przejścia graniczne Kielce-Masłów.

Wyniki w służbie Placówki Straży Granicznej w Kielcach w 2016 i 2017 r. to: 386 zatrzymanych cudzoziemców, 352 zobowiązania do powrotu, 131 wszczętych postępowań przygotowawczych. Ujawniono towar o łącznej wartości 1 809 649 zł (papierosy, tytoń, alkohol).

 • Wizyta szefa MSWiA #3
 • Wizyta szefa MSWiA #2
 • Wizyta szefa MSWiA #4
 • Wizyta szefa MSWiA #5
 • Wizyta szefa MSWiA #6
 • Wizyta szefa MSWiA #7
 • Wizyta szefa MSWiA #8
 • Wizyta szefa MSWiA #9
 • Wizyta szefa MSWiA #10
 • Wizyta szefa MSWiA #11
 • Wizyta szefa MSWiA #12
 • Wizyta szefa MSWiA #13
 • Wizyta szefa MSWiA #14
 • Wizyta szefa MSWiA #15
 • Wizyta szefa MSWiA #1
 • Wizyta szefa MSWiA
 • Wizyta szefa MSWiA
 • Wizyta szefa MSWiA