Pieniądze na profilaktykę - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
06.12.2017

Pieniądze na profilaktykę

Wojewoda pozyskała środki finansowe w wysokości 1 577 066,26 zł dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej złożono 76 wniosków dla 264 szkół, w tym:
- gminy dla 185 szkół na kwotę 1 137 578,67 zł,
- powiaty dla 79 szkół na kwotę 439 487,59 zł.

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, w grudniu 2017 r. wojewoda wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 209 097 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia. Łącznie złożono 21 wniosków dla 34 szkół, w tym:
- gminy dla 18 szkół na kwotę 118 292 zł,
- powiaty dla 10 szkół na kwotę 59 945 zł,
- fundacje dla 2 szkół na kwotę 4 060 zł,
- stowarzyszenia dla 4 szkół na kwotę 26 800 zł.