Piątek, 4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę, 19 maja 2018 r. X

Wręczenie aktu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.12.2017

Wręczenie aktu

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w uroczystej sesji Rady Gminy Lipnik. Podczas posiedzenia wojewoda wręczyła Andrzejowi Grządzielowi akt wyznaczenia do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Lipnik.

Akt został wydany na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego 5 grudnia, po śmierci dotychczasowego wójta Józefa Buliry.