Piątek, 4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę, 19 maja 2018 r. X

Spotkanie opłatkowe - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.12.2017

Spotkanie opłatkowe

W spotkaniu opłatkowym pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

W trakcie spotkania, oprócz złożenia świątecznych życzeń, podsumowano pracę inspektoratu w mijającym roku oraz omówiono plany na przyszłość.