Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Stypendia dla najlepszych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.12.2017

Stypendia dla najlepszych

Wojewoda Agata Wojtyszek oraz kurator oświaty Kazimierz Mądzik wręczyli dyplomy najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2017/2018 stypendystami Prezesa Rady Ministrów w całym województwie świętokrzyskim zostało 133 uczniów.

  • Stypendia dla najlepszych. #2
  • Stypendia dla najlepszych. #3
  • Stypendia dla najlepszych. #4
  • Stypendia dla najlepszych. #5
  • Stypendia dla najlepszych. #6
  • Stypendia dla najlepszych. #1