Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Czyste powietrze nad regionem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
19.12.2017

Czyste powietrze nad regionem

Program "Zorza" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskiem, był tematem konferencji prasowej, której przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Projekt koordynuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W spotkaniu, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wzięli udział również : Poseł na Sejm RP Anna Krupka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszard Gliwiński oraz jego zastępca Mariusz Goraj.

Nabór wniosków do ww. programu rozpoczął się 1 marca 2017 r. Celem  programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska; zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. Dofinansowanie dotyczy inwestycji wykonanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegających na wymianie pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności np. gazowe, olejowe, elektryczne lub na paliwa stałe (ekogroszek, pelet). W pierwszym naborze do programu "Zorza" wpłynęły 193 wnioski, z czego 154 zostały pozytywnie ocenione. Podpisano umowy dotacji na łączną wartość 439.354,01 zł.

Ze względu na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 1 czerwca 2017 r. naboru wniosków w ramach programu „Zorza” .Wnioski przyjmowane były do dnia 31 maja 2017 r. Od dnia 15 września wznowiono nabór wniosków, w wyniku którego do 17 listopada, momentu zakończenia naboru, wpłynęły 583 wnioski (co oznacza ponad 300% wzrost zainteresowania w stosunku do pierwszego naboru) na łączną wartość 1 634 412,54, z czego dla 226 przygotowano/podpisano umowy na łączną wartość 665 960,00 zł. 57 wniosków rozpatrzono pozytywnie i przygotowywane są umowy, 2 wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania, 34 wnioski rozpatrzono negatywnie, a pozostałe 264 wnioski są w trakcie rozpatrywania, Fundusz oczekuje korekty lub uzupełnienia dokumentów.

Na dzień 12 grudnia 2017 efektem ekologicznym z zawartych umów będzie redukcja emisji pyłów PM 2,5 i PM 10 o 14,38 ton/rok, oraz CO2 o 2047,95 ton na rok.

Szczegóły dotyczące programu oraz dofinansowania znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

  • Konferencja prasowa wojewody.
  • Konferencja prasowa wojewody.
  • Konferencja prasowa wojewody.