Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Pieniądze na służbę zdrowia - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.12.2017

Pieniądze na służbę zdrowia

Konferencja prasowa wojewody Agaty Wojtyszek oraz dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ Małgorzaty Kiebzak odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie poświęcone było zapłacie szpitalom zaległych nadwykonań, dzięki specjalnej rządowej dotacji.

- Służba zdrowia jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu. Od lat boryka się z niedofinansowaniem, stąd intensywne działania resortu oraz regionalnych oddziałów NFZ. W efekcie starań udało się uzyskać dodatkowe środki na ochronę zdrowia – łącznie około 3 miliardów złotych do podziału pomiędzy szpitale w całym kraju. Kluczowe w tym kontekście jest sfinansowanie nadwykonań. Do województwa świętokrzyskiego z tej puli zostanie przeznaczonych nieco ponad 11 milionów złotych. Dzięki temu dostępność świadczeń już się zwiększa – powiedział wojewoda.

Najwięcej pieniędzy  otrzymają: Świętokrzyskie Centrum Onkologii - 8,6 miliona złotych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – 567,8 tysięcy złotych oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – 281,4 tysiąca złotych, W sumie Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ pieniądze za zaległe nadwykonania wypłaci 15 placówkom.

Należy tu zaznaczyć, że poszczególne województwa otrzymały środki w takiej wysokości, w jakiej miały zaległości wobec szpitali. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ  systematycznie rozlicza się z placówkami i co roku płaci  dodatkowe pieniądze za świadczenia wykonane ponad limit, stąd kwota pozostała do zapłacenia niewiele przekracza wspomniane 11 milionów. Ustawa mówi o zapłacie świadczeń ponad limit udzielonych przez szpitale w latach 2008-2017. W przypadku województwa świętokrzyskiego najstarsze zaległości pochodzą z roku 2014.

Podczas konferencji zwrócono uwagę również, na uruchomienie środków zgromadzonych w funduszu zapasowym NFZ. Są one obecnie przeznaczane na zakup dodatkowych świadczeń – przede wszystkim w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe – operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego i diagnostyka obrazowa. Warto podkreślić, że od stycznia do listopada plan finansowy ŚwOW NFZ zmieniał się aż siedmiokrotnie i w tym czasie zwiększył się o prawie 105 milionów złotych. Dzięki tym dodatkowym środkom, sfinansowano m.in. 9 844 badań tomografii komputerowej, 6 396 badań rezonansu magnetycznego, 179 dodatkowych zabiegów wszczepienia endoprotezy.

Pieniądze ze specustawy to także doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach oraz zakup dentobusów. Wojewoda Świętokrzyski pozyskał środki finansowe w wysokości 1 577 066,26 zł dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Złożono 76 wniosków dla 264 szkół. Wojewoda Agata Wojtyszek przekazała także  dotacje w wysokości  209 097 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia. Łącznie złożono 21 wniosków dla 34 szkół. Dodatkowo, do regionu trafi Dentobus, który został zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia.

W spotkaniu w ŚUW wzięła udzial Poseł na Sejm RP Anna Krupka.