Kolejne zmiany dekomunizacyjne w nazwach ulic - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
21.12.2017

Kolejne zmiany dekomunizacyjne w nazwach ulic

W regionie świętokrzyskim trwa realizacja zapisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Kolejne zmiany były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

Zmiany dotyczą kolejnych pięciu nazw ulic. Chodzi o następujące lokalizacje: w Kazimierzy Wielkiej ul. 15 stycznia zmieni nazwę na Księdza Stanisława Sikorskiego; w Kornicy (gm. Końskie) ul. Wincentego Prasała zostanie zmieniona na Bronisława Wieczorkiewicza ps. „Wilk”; w Rogowie (gm. Końskie) ul. Henryka Kozubskiego zmieni nazwę na Księdza Marcelego Prawicy; w Opatowie ul. 16 stycznia zostanie zmieniona na Bronisława Ostrowskiego ps. „Cichy”; w Kurzelowie natomiast ul. Mariana Buczka od tej pory będzie nosić imię Księdza Henryka Witczyka. W tych sprawach wojewoda podpisała już zarządzenia zastępcze.

Uhonorowany wyróżnieniem ksiądz Henryk Witczyk był obecny na konferencji. Dziękując, zwrócił uwagę, że zaszczyt ten jest dla niego wyzwaniem i zobowiązaniem do dalszej działalności społecznej.

Ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie nazw dróg, ulic, mostów i placów weszła w życie 1 września 2016 r.