Lista zatwierdzona - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.12.2017

Lista zatwierdzona

Wojewoda Agata Wojtyszek zatwierdziła Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Lista obejmuje 51 wniosków na przebudowę lub remonty dróg gminnych i powiatowych, łączna kwota dotacji wynosi blisko 41 mln zł.

 Lista wniosków