Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Zespół obradował - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.01.2018

Zespół obradował

Pod przewodnictwem wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Zadaniem Zespołu jest określenie rdzennych potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwie świętokrzyskim. Celem prac jest również opracowanie listy priorytetowych projektów koniecznych do podjęcia na obszarach wiejskich województwa wraz z oszacowaniem ich wymiaru ilościowego, geograficznego i finansowego, a także horyzontu czasowego. W trakcie spotkania przedstawiona została przygotowana już przez Zespół częściowa strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego oraz omówione zostały kierunki dalszej współpracy.

  • Posiedzenie zespołu.
  • Posiedzenie zespołu.
  • Posiedzenie zespołu.