Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Bliżej funduszy europejskich - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
31.01.2018

Bliżej funduszy europejskich

Spotkanie regionalne „Bliżej funduszy europejskich”, poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, odbyło się w urzędzie wojewódzkim. W konferencji wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek oraz sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Spotkanie zostało podzielone na cztery sesje tematyczne: „Projekty realizowane przez ochotnicze hufce pracy i centralny zarząd służby więziennej”, „Projekty konkursowe w ramach gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego”, „Wsparcie osób niepełnosprawnych” oraz „Ekonomia społeczna”.

- Zasoby finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego powinny pomagać ludziom. Już z samej agendy dzisiejszego spotkania widać, do jak wielu dziedzin życia i do jak wielu grup społecznych adresowany jest ten program. Mam nadzieję, że region świętokrzyski  będzie beneficjentem dużej części środków funduszu - mówiła wojewoda otwierając konferencję.

- Chcemy, by z projektów skorzystała młodzież, stąd obecność na spotkaniu przedstawicieli OHP. Ważną grupą są też więźniowie, Służba Więzienna realizuje duży projekt mający zaktywizować młodych więźniów, którzy niedługo wyjdą na wolność. Oprócz instytucjonalnych partnerów, mamy także wiele konkursów, w których uczestniczą podmioty wykonujące szereg zadań związanych z tym, czym się zajmuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczy to rynku pracy, osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych. Myślimy o tych wszystkich, którzy z różnych powodów są trudni do zaktywizowania, do samodzielnego odnalezienia się na rynku pracy. Przykładamy też dużą wagę do różnego rodzaju szkoleń podwyższających kwalifikacje. Tych programów jest dużo, a ich uzupełnieniem jest ekonomia społeczna dająca szansę tym, którzy chcą samodzielnie spróbować powrócić do społeczeństwa. Ministerstwo dysponuje około 2 miliardami złotych na program Wiedza Edukacja Rozwój. Chcemy, by jak najwięcej pieniędzy trafiało do takich województw jak świętokrzyskie – wyjaśniał wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

W spotkaniu w Kielcach wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści. Uczestniczyli w nim przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #12
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #4
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #5
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #1
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #6
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #3
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #11
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #2
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #13
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #9
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #10
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #8
 • Konferencja "Bliżej funduszy europejskich" #7