Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Wsparcie dla szpitala - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.02.2018

Wsparcie dla szpitala

Umowę na dofinansowanie szpitalnych oddziałów podpisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Andrzejem Domańskim. Gospodarzem spotkania w urzędzie wojewódzkim była wojewoda Agata Wojtyszek.

Umowa dotyczy wsparcia oddziałów szpitala w zakresie neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz wzrost jakości opieki nad dziećmi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby apteki leków cytostatycznych. Szacowana całkowita wartość projektu to prawie 8 470 000 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
W województwie świętokrzyskim zawartych będzie - łącznie z dziś podpisaną - 11 umów o dofinansowanie projektów, które opiewają na łączną kwotę 110 mln zł. Dofinansowanie UE dla tych umów stanowi niemalże 5% środków przeznaczonych na całą Polskę.
W spotkaniu w ŚUW wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

  • Podpisanie umowy. #3
  • Podpisanie umowy. #4
  • Podpisanie umowy. #2
  • Podpisanie umowy. #5
  • Podpisanie umowy. #9
  • Podpisanie umowy. #6
  • Podpisanie umowy. #7
  • Podpisanie umowy. #1
  • Podpisanie umowy. #8