Wsparcie dla obywatelskich inicjatyw - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
07.03.2018

Wsparcie dla obywatelskich inicjatyw

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2018 rok otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek. W konferencji w urzędzie wojewódzkim wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przedstawili założenia konkursu oraz zasady uczestnictwa.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu FIO na lata 2014-2020 zaprasza Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Dotację mogą otrzymać organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit. Co ważne, podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego uprawniającego do pozyskiwania 1%.
W ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. organizacje pozarządowe otrzymają prawie 60 milionów zł. Konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona zł, w zależności od Priorytetu.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej fio.niw.gov.pl

 Rusza kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 FIO 2018 - materiał informacyjny

 Ogłoszenie o konkursie FIO 2018