Porozumienie dla bezpieczeństwa - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.03.2018

Porozumienie dla bezpieczeństwa

Porozumienie o współpracy między kieleckim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej podpisano w urzędzie wojewódzkim. Gospodarzami spotkania byli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Porozumienie dotyczy współpracy jednostek straży pożarnej z GDDKiA w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych znajdujących się na terenie naszego województwa. Dokument podpisali dyrektor oddziału Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Strzelczyk oraz szef świętokrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka.

- Bezpieczeństwo obywateli, w szeroko rozumiany sposób, jest jednym z priorytetów działań rządu. Dzisiejsze porozumienie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich podróżujących po świętokrzyskich drogach, a także szybką reakcję przy różnych zdarzeniach drogowych. Jestem przekonana, że zacieśnienie współpracy między tymi, którzy najczęściej jako pierwsi zjawiają się podczas zaistniałego wypadku oraz tymi, którzy zawiadują naszymi drogami sprawi, że to bezpieczeństwo zostanie znacznie poprawione - mówiła wojewoda.

Współpraca PSP i GDDKiA będzie ponadto polegała m.in. na wymianie informacji dotyczących aktualnej sytuacji na drogach oraz zaistniałych zdarzeniach drogowych i innych utrudnieniach. Dodatkowo instytucje te będą wymieniać się posiadanymi danymi dotyczącymi stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współdziałać w ramach ćwiczeń oraz akcji edukacyjnych.

Jak podkreśla Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, porozumienie znacznie usprawni współpracę pomiędzy służbami podczas zdarzeń na drogach, co pozwoli na szybsze udrażnianie dróg i upłynnianie ruchu. To z kolei pozytywnie wpłynie na komfort użytkowników korzystających z dróg krajowych przebiegających przez województwo, w tym drogi ekspresowej S7, a także na ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gościem spotkania w urzędzie wojewódzkim był senator RP Krzysztof Słoń.

  • Podpisanie porozumienia #9
  • Podpisanie porozumienia #1
  • Podpisanie porozumienia #3
  • Podpisanie porozumienia #5
  • Podpisanie porozumienia #4
  • Podpisanie porozumienia #2
  • Podpisanie porozumienia #6
  • Podpisanie porozumienia #8
  • Podpisanie porozumienia #7