Rozmawiali o świadczeniach rodzinnych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.03.2018

Rozmawiali o świadczeniach rodzinnych

„Świadczenia rodzinne w koordynacji – jak sprawniej obsługiwać obywateli” to temat konferencji zorganizowanej w urzędzie wojewódzkim. W spotkaniu wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Uczestnicy konferencji – m.in. przedstawiciele świętokrzyskich samorządów oraz ośrodków pomocy społecznej – dyskutowali o realizacji zadań z zakresu postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych.

Na mocy ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wojewoda przejęła – od 1 stycznia 2018 roku – zadania z zakresu postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

  • Konferencja w urzędzie #5
  • Konferencja w urzędzie #2
  • Konferencja w urzędzie #3
  • Konferencja w urzędzie #1
  • Konferencja w urzędzie #4
  • Konferencja w urzędzie #6