OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Pieniądze dla powiatu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.03.2018

Pieniądze dla powiatu

Rządowe wsparcie w wysokości blisko 2,5 miliona złotych otrzymał powiat ostrowiecki. Promesę wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek staroście Zbigniewowi Dudzie.

Przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pieniądze przeznaczone zostaną na prace związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz przeciwdziałaniem tym zdarzeniom. Środki posłużą do wykonania zadania „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”. Promesa opiewa na kwotę 2 469 160 zł.

Realizacja tego zadania doprowadzi do zabezpieczenia skarpy przed dalszymi procesami jej erozji i osuwania się, a także zabezpieczenia drogi powiatowej nr 0689T, rynku Ćmielowa, drogi wojewódzkiej nr 755 oraz domów mieszkalnych i pól uprawnych sąsiadujących ze skarpą osuwiska przed notorycznym zamulaniem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Wojewoda Agata Wojtyszek poinformowała także o oszczędnościach, wynoszących ponad 2 miliony złotych, wynikających z wycofania się Gminy Łagów z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w gminach Końskie, Skarżysko-Kamienna, Brody, Suchedniów oraz Piekoszów.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

  • Wręczenie promesy. #5
  • Wręczenie promesy. #3
  • Wręczenie promesy. #1
  • Wręczenie promesy. #4
  • Wręczenie promesy. #2
  • Wręczenie promesy. #6