Dyskutowali o zdrowiu uczniów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.03.2018

Dyskutowali o zdrowiu uczniów

Konferencję „Edukacja dla zdrowia” otworzyła w urzędzie wojewódzkim Minister Edukacji Anna Zalewska. Gospodarzem spotkania była wojewoda Agata Wojtyszek.

Była to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych tematyce promocji aktywności zdrowotnej w szkołach, które odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich w ramach podpisanej deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Gośćmi kieleckiego spotkania byli także podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik.

Podczas obrad - z udziałem m.in. świętokrzyskich parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - zaprezentowano informacje na temat programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.

Deklaracja zawarta między Minister Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym dotyczy współpracy w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym o uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Zarówno szefowa MEN, jak i minister Marek Posobkiewicz zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy oraz ciągłego monitorowania warunków nauczania, tak aby podlegały one sukcesywnemu doskonaleniu.

Organizatorami konferencji w urzędzie wojewódzkim byli: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #2
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #3
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #4
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #5
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #7
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #8
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #6
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #9
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #10
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #11
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #14
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #12
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #13
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #15
 • Konferencja „Edukacja dla zdrowia” #1