Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

„Korowód” w Opatowie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.03.2018

„Korowód” w Opatowie

Opatów to kolejne miasto na trasie „Korowodu Niepodległości”. Z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych spotkał się w Opatowskim Ośrodku Kultury wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Było to przedsięwzięcie, przygotowane dla dzieci i młodzieży, w ramach projektu wojewody Agaty Wojtyszek. Jego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do ojczyzny. „Korowód Niepodległości” odwiedza miasta powiatowe regionu. Podczas spotkań organizowane są wystawy, prelekcje historyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, patriotyczne zabawy.
Przedsięwzięcie wojewody odbywa się w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

  • „Korowód” w Opatowie #2
  • „Korowód” w Opatowie #6
  • „Korowód” w Opatowie #1
  • „Korowód” w Opatowie #3
  • „Korowód” w Opatowie #4
  • „Korowód” w Opatowie #5