Klub dla seniorów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.04.2018

Klub dla seniorów

W uroczystości otwarcia Dziennego Klubu Senior+ w Bielinach wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek. Placówka otrzymała wsparcie w ramach rządowego programu.

Gmina Bieliny uzyskała z Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 dotację na wyposażenie klubu w wysokości 20 195 zł. Wkład własny gminy wyniósł 5 107 zł, a całkowity koszt zadania to 25 245 zł. Środki te pozwoliły na utworzenie 12 miejsc dziennego pobytu.
Klub wyposażono m.in. w komputery przenośne, meble, sprzęt AGD oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny. Uruchomienie Klubu Senior + przyczyniło się do urozmaicenia spędzania wolnego czasu przez seniorów. Organizowane zajęcia mają charakter integracyjny, zapobiegający izolowaniu się osób starszych. Klub funkcjonuje regularnie, średnio 20 godzin tygodniowo, oferuje zajęcia o różnorodnej tematyce (np. z zakresu obsługi komputera, ruchowe, rękodzielnicze). Klub Seniora znajduje się w budynku Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
W edycji 2018 Senior+ gmina Bieliny otrzymała dofinansowanie w ramach Modułu II z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w kwocie 14 850 zł. Samorząd wniesie udział własny w wysokości 22 304 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 37 tys. zł.