Rządowe środki na rozwój infrastruktury - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
12.04.2018

Rządowe środki na rozwój infrastruktury

Wojewoda Agata Wojtyszek podpisała osiemnaście umów z samorządowcami w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Łączna kwota rządowego wsparcia, jaka trafi do gmin i powiatów naszego województwa, to blisko 11 mln zł.

Wysokość dofinansowania jednego zadania to maksymalnie 3 mln zł. Środki z budżetu państwa po równo rozdysponowane zostaną pomiędzy drogi powiatowe i gminne. - Drogi są jednym z najważniejszych elementów decydujących o bezpieczeństwie mieszkańców, więc po środki na ich modernizację samorządowcy chętnie sięgają. Jeżeli rząd ma możliwość dofinansowania i są programy kierowane do samorządów, zawsze mamy dużo wniosków -  bo temu właśnie ma to służyć. Remont drogi pozwala na poprawę bezpieczeństwa, a także sprzyja inwestycjom. Przedsiębiorcy chętniej zakładają swe firmy tam, gdzie komunikacja jest dobra – mówiła wojewoda.

Ze środków rządowego programu skorzystają powiaty: starachowicki, pińczowski, buski, konecki, jędrzejowski oraz gminy: Starachowice, Sadowie, Wąchock, Bodzentyn, Solec-Zdrój, Wojciechowice, Górno, Baćkowice oraz Smyków. Łączna długość odcinków dróg gminnych i powiatowych, które zostaną zmodernizowane w ramach podpisanych umów wynosi blisko 25 km. W 2018 roku wartość środków przyznanych przez rząd z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej dla województwa świętokrzyskiego to 40.822.219 zł.

Rządowe dofinansowanie z pewnością ułatwi gminom i powiatom realizację priorytetowych inwestycji drogowych. Jak mówi Dariusz Skiba, burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn: - Pozyskane fundusze znacznie ułatwią nam realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków łączącej Krajno z Wilkowem w gminie Bodzentyn”. Gruntowna modernizacja tej drogi upłynni ruch turystyczny pomiędzy dwiema bardzo istotnymi dla regionu atrakcjami - zbiornikiem wodnym w Wilkowie, a Parkiem Miniatur i Rozrywki w Krajnie.

Podczas spotkania wojewoda Agata Wojtyszek poinformowała także samorządowców o możliwości składania wniosków w ramach Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Dokumenty należy składać do 16 kwietnia, z czego powiaty mogą złożyć wnioski o dofinansowanie dla dwóch zadań, natomiast gminy dla jednego.