Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Wizyta ministra - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
18.04.2018

Wizyta ministra

Promesy na ponad 36 milionów zł wręczył w Kielcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński przedstawicielom świętokrzyskich samorządów. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek, wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz parlamentarzyści.

Środki rządowe są przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Ministerstwo przyznało fundusze 43 jednostkom samorządu terytorialnego: 15 921 000 zł otrzymały powiaty, do gmin trafi zaś 20 116 000 zł. Wykonanych zostanie 136 zadań związanych z przebudową lub remontem 108 km dróg gminnych i powiatowych. Odbudowane zostaną również 3 mosty.
Podczas wizyty w województwie minister Joachim Brudziński spotkał się także z kadrą dowódczą świętokrzyskiej policji oraz straży pożarnej na wspólnej odprawie. Tematyką rozmów było bezpieczeństwo, które dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z priorytetów. W odprawie wzięli udział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak oraz zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński.

Na koniec minister Joachim Brudziński odwiedził powstającą strażnicę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Inwestycja została dofinansowana ze środków Programu Modernizacji Służb Mundurowych.