Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Korowód” w Suchedniowie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
14.05.2018

„Korowód” w Suchedniowie

Ostatnie z cyklu spotkań w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego „Korowód Niepodległości” odbyło się w Suchedniowie. Wicewojewoda Andrzej Bętkowski spotkał się z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. „Korowód Niepodległości” odwiedził wszystkie powiaty naszego województwa. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie zorganizowano w październiku ubiegłego roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
„Korowód Niepodległości” opierał się na patriotycznych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach, ośrodkach kultury czy innych placówkach związanych z kulturą i edukacją. Przygotowane przez specjalistów prelekcje były okazją dla młodych ludzi do uzyskania praktycznej wiedzy, w jaki sposób przeszłe pokolenia Polaków pojmowały patriotyzm i jak wpływało to na ich życie codzienne. Podczas spotkań organizowano wystawy, prelekcje historyczne, pokazy grup rekonstrukcji historycznych, patriotyczne zabawy. Podczas tych ciekawych lekcji historii na młodszych i starszych czekało wiele atrakcji, a do każdego z uczestników trafiał specjalnie przygotowany „Elementarz Młodego Patrioty”.
Projekt wojewody, którego celem było wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych, zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.