Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Wsparcie na modernizację dróg - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.05.2018

Wsparcie na modernizację dróg

Wojewoda Agata Wojtyszek podpisała umowę na realizację zadania „Remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami” oraz zawarła umowy z samorządowcami na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Dotacja celowa z budżetu państwa – ponad 18,5 miliona złotych – trafi do samorządu województwa świętokrzyskiego i zostanie przeznaczona na utrzymanie 1050 km sieci dróg wojewódzkich. Środki zostaną wydatkowane na zadania bieżące dotyczące m.in. zimowego utrzymania dróg, remontów dróg, jezdni, chodników, ciągów pieszych, obiektów mostowych i przepustów, rowów przydrożnych, utrzymania i pielęgnacji zieleni przydrożnej, wymianę uszkodzonych i montaż nowych barier energochłonnych czy naprawę uszkodzonych ekranów akustycznych.

Wojewoda podpisała także umowy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów na dofinansowanie zadań w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączna wartość dotacji dla pięciu samorządów na modernizację ponad 3 kilometrów dróg wyniesie blisko 3,5 miliona złotych. Gmina Busko-Zdrój otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.683.011 zł, wsparcie dla gminy Jędrzejów to 423.247 zł, dla Sobkowa –  163.015 zł, Szydłowa – 112.581zł oraz Nowego Korczyna – 80.275 zł. Gościem spotkania w urzędzie wojewódzkim był poseł Marek Kwitek.

W 2018 roku wartość środków przyznanych w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej dla województwa świętokrzyskiego wynosi 40.822.219 zł. Połowa tej kwoty przeznaczona jest na drogi gminne i połowa na powiatowe. Maksymalne dofinansowywanie na jedno zadanie to 3 miliony złotych. Dotacja z budżetu państwa wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu, pozostała suma to wkład własny samorządu.