Senioralia 2018 - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.06.2018

Senioralia 2018

Już w najbliższą niedzielę, 1 lipca w kieleckim Parku Miejskim odbędą się Senioralia 2018. Gospodarzami konferencji dotyczącej organizowanego wydarzenia byli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rządowego Programu „Senior +”. Spotkanie w kieleckim Parku Miejskim dedykowane jest głównie najstarszym mieszkańcom regionu świętokrzyskiego, choć organizatorzy zadbali również o atrakcje dla wszystkich grup wiekowych: - Celem tego wydarzenia jest to, aby w tym czasie spotkało się wiele pokoleń. Żeby to nie było spotkanie tylko dla seniorów, ale dla całych rodzin - mówiła podczas konferencji wojewoda Agata Wojtyszek.

Podczas spotkania na scenie głównej występować będą ludowe grupy artystyczne, prezentując swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz aktorskie. Przedstawiciele licznie zgromadzonych  instytucji zaprezentują krótkie wystąpienia, mające na celu uwrażliwienie zgromadzonych osób na problematykę bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w przestrzeni publicznej, dbania o zdrowie, czy też podstawowych zagadnień z zakresu aktywizacji społecznej. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu czy cukru we krwi.

Senioralia w kieleckim Parku Miejskim przy ulicy Zamkowej rozpoczną się o godzinie 12.30 i potrwają do 19.00.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Kielcach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz świętokrzyskiej Policji.

 

Program Senioraliów 2018