Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

W trosce o seniorów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.06.2018

W trosce o seniorów

Umowy na utworzenie nowych placówek Senior+ podpisała wojewoda Agata Wojtyszek z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

W ramach rządowego programu dofinansowanie przyznano ośmiu samorządom na wykonanie dziewięciu zadań. Łączna kwota wsparcia to blisko 1 milion 300 tysięcy złotych. Pieniądze trafią do powiatu opatowskiego oraz gmin: Baćkowice, Lipnik, Zagnańsk, Strawczyn, Brody, Kluczewsko i Złota. Powstaną dwa Dzienne Domy oraz siedem Klubów Senior+. – Nasze społeczeństwo się starzeje, mamy dużo seniorów i należy stworzyć warunki, aby po przejściu na emeryturę, kiedy przestajemy pracować zawodowo, nadal być aktywnymi w społeczeństwie – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Program Senior+ na lata 2015–2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych samorządu, związanych z zapewnieniem opieki dla osób starszych. W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie bądź wyposażenie Dziennego Domu Senior+ lub Klubu Senior+, a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Program skupia się w szczególności na zapewnieniu wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także  - w zależności od potrzeb  - oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach programu udostępniana jest infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, wspierane jest także zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.