Zebranie delegatów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
27.06.2018

Zebranie delegatów

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w obradach XX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania w Hotelu „Echo” w Cedzynie świętokrzyscy związkowcy wybrali nowe władze, podsumowali minioną kadencję oraz wyznaczyli kierunki działań na lata 2018-2022.