Pamięć pokoleń - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.07.2018

Pamięć pokoleń

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w konferencji popularno-naukowej „Społeczność żydowska w Małopolsce”, która odbyła się w Archiwum Państwowym w Kielcach.

Organizatorzy przedsięwzięcia, w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym”, to Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz kieleckie Archiwum Państwowe. Podczas spotkania zaprezentowano dwie wystawy: „Judaica w zbiorach specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach” oraz „Polacy ratujący Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach”. Konferencja, przygotowana w ramach uroczystości Pamięć Pokoleń, objęta została patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.