Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Sprzęt dla strażaków - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
05.07.2018

Sprzęt dla strażaków

Do kolejnych Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie trafił sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W uroczystości jego przekazania, przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Tym razem nowoczesne wyposażenie otrzymało 12 jednostek OSP z terenu gminy Morawica. Łączna wartość sprzętu to blisko 200 tysięcy złotych. Wyposażenie ratownicze i medyczne odebrały Ochotnicze Straże Pożarne z: Morawicy, Bilczy, Dębskiej Woli, Brzezin, Radomic, Woli Morawickiej, Drochowa Dużego, Chałupek, Obic, Zbrzy, Budzowa oraz Nidy.
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu druhowie z OSP w całym kraju otrzymują nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 100 milionów złotych. Są to m.in. zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego, zestawy hydrauliczne, deski ortopedyczne, defibrylatory.
Środki na zakup urządzeń pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości - zreformowanego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz działa od września 2017 r. i rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zgodnie z programem, o wsparcie mogły ubiegać się gminy i miasta. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafia do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia.