Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
11.07.2018

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Zasady budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin przedstawiła w Kielcach podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. W spotkaniu wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach zorganizowano konsultacje regionalne, w ramach cyklu spotkań przygotowanych przez resort rodziny w każdym województwie. Konsultacje są okazją do zaprezentowania założeń systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także do dyskusji na ten temat z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Podczas spotkania, z udziałem poseł na Sejm RP Marii Zuby oraz przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia, omawiano w szczególności sprawy związane z wdrażaniem mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z trzema jej filarami: Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”. Zaprezentowano wprowadzane kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakościową i ilościową.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz daniny solidarnościowej. Drugim filarem systemu - pakiet społecznej odpowiedzialności przewiduje szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Do końca listopada br. mają zostać przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne w tym zakresie. Trzecim filarem systemu wsparcia jest program „Dostępność+ 2018-2025”. Ma on dwa podstawowe wymiary. Pierwszy z nich – bardziej uniwersalny i długofalowy – zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Drugi wymiar – bezpośredni - to w praktyce bieżące i planowane inwestycje polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług, tak aby były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje dot. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin znajdują się na stronie w Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.